8-5-233-47-05, Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.     icon facebookicon googleplus icon lticon enicon ru icon neigalus

Apie mus

Projektas „Bendrijos „Vilniaus Viltis“ organizacijos stiprinimas ir asmenų turinčių proto negalią interesų atstovavimas“

Dėka Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo, kuris finansavo projektą „Bendrijos „Vilniaus

Viltis“ organizacijos stiprinimas ir asmenų turinčių proto negalią interesų atstovavimas“ turėjome galimybę

 padėti Bendrijos „Vilniaus Viltis“ nariams mokytis prisitaikyti prie iššūkių, tokių kaip vis daugėjančių

elektroninių paslaugų (elektroninė bankininkystė, registracijos į poliklinikas, ligonines), platėjančio paslaugų

teikimo spektro ir pan.

Neįgaliųjų gyvenimo trukmė ilgėja, jie gyvena ilgiau nei jų tėvai, dėl to privalo

išmokti gyventi savarankiškiau, o sunkią protinę negalią turintiems asmenims reikalingos socialinės

paslaugos į namus, dienos arba ilgalaikės socialinės globos paslaugos. Socialinio darbuotojo dėka buvo

aplankytos šeimos, kurios senai kreipėsi į bendriją, buvo suteikiamos informavimo, konsultavimo, mokymo

kaip naudotis informacinėmis priemonėmis paslaugos. Gyvenimo trukmės ilgėjimas leidžia neįgaliesiems

daugiau išmokti ir įgyti daugiau įgūdžių, kuriuos jie gali pritaikyti darbinėje veikloje, tačiau įgūdžių

pritaikymas yra tik viena iš įsidarbinimo proceso dalių. Pagrindinis neįgaliųjų integracijos į darbo rinką

iššūkis yra įgyti darbo rinkai paklausią profesiją. Dirbant darbo tarpininkui su asmenimis, turinčiais proto

negalią, pastebima, kad jie nesugeba atstovauti savęs kaip darbuotojo. Bendrijos „Vilniaus Viltis“ anketinės

apklausos duomenimis dirba 4 proc. Bendrijos narių. Kiek iš viso sutrikusio intelekto asmenų Vilniuje dirba,

negali pateikti jokia institucija. Organizacijos dėka, projekto laikotarpiu pavyko įdarbinti 11 proto negalią

turinčių asmenų. Tai rezultatas sunkaus ir ilgo darbo, kai nuolat su jaunuoliais, turinčiais proto negalią, buvo

kalbama apie įgūdžius, jie ugdomi, įvairiomis technikomis tikrinami jų gebėjimai ir kompetencijos

reikalingos darbui. Buvo aiškinamasi kokį darbą jie norėtų ir galėtų dirbti. Nuolat dalyvaujama darbo biržos

organizuojamuose susitikimuose ir vaikštoma į darbo vietas ir pokalbiams, lankomos įmonės, kurios

sutikdavo pristatyti savo darbo pobūdį. Siekiant atstovauti bendrijos narių interesus, vykdėme susitikimus,

kurių pagrindinis tikslas buvo plėsti proto negalią turinčių asmenų įdarbinimo galimybes. Šių susitikimų

metu užsimezgė glaudus ryšys su socialinių įmonių atstovais, kurie sutinka eiti į dialogą dėl intelekto

sutrikimų turinčių asmenų įdarbinimo.

Kita opi problema, kurią projekto pagalba išsprendėme – tai informacijos apie Bendrijos „Vilniaus

Viltis“ narius susisteminimas ir atnaujinimas. Kadangi bendrija vienija 2000 narių, vieni yra aktyviau

įsitraukę į veiklas, tačiau yra sunkiai pasiekiamų narių, dėl to didelį informacijos kiekį suvaldyti yra sunku.

Duomenys ilgą laiką buvo registruojami knygose, kurių būklė buvo labai prasta. Projekto pagalba buvo

sukurta nauja duomenų bazė, kurioje patalpinta visa atnaujinta informacija apie neįgaliuosius ir jų šeimos

narius. Nuo šiol darbuotojai gali lengviau surasti reikiamą kontaktą bei matyti paslaugų poreikį, pagal kurį ir

kuriama paslaugų plėtra.

Projekto dėka organizacijos darbuotojai turėjo galimybę gilinti žinias ir įgūdžius, stiprinti

kompetencijas, reikalingas tiesioginiame darbe su proto negalią turinčiais asmenimis, susiformavo tvirtesnė

komanda, kuri turi įgūdžių ir gebėjimų atlikti ne tik pavestas užduotis, bet ir kurti, siūlyti ir organizuoti

naujas veiklas. Organizacijos darbuotojų kompetencijos prasiplėtė nuo tiesioginio paslaugų teikimo iki

neįgaliųjų interesų atstovavimo įvairiose srityse, institucijose, renginiuose, darbuotojai turi patirties ir gali

dirbti kaip komanda.

Skiriant papildomą dėmesį ir lėšas organizacijos įvaizdžio ir matomumo stiprinimui, turėjome galimybę

viešinti aktualias problemas, skleisti žinią apie žmones, kurie gyvena tarp mūsų ir kuriems reikia pagalbos.

Sukurta nauja, interaktyvi svetainė, kuri atspindi pagrindines Bendrijos „Vilniaus Viltis“ veiklos kryptis. Joje

aiškiai pristatyta kokias paslaugas bendrija teikia, talpinamos nuotraukos, straipsniai, paramos būdai,

partneriai, rėmėjai ir t.t.. Taip pat veikia savanorių aktyvi anketa. Šioje skiltyje norintys savanoriauti

asmenys pildo anketas, kurios automatiškai pasiekia bendrijos el. paštą. Naujų technologijų pagalba

Bendrijos „Vilniaus Viltis“ internetinį puslapį yra rasti lengviau, aktyviai veikia ir Facebook paskyra.

Galimybė nuvykti ir susipažinti bei pamatyti kokios socialinės paslaugos teikiamos asmenims,

turintiems intelekto sutrikimų Islandijoje, sustiprino mūsų atstovės darbo tarpininkės įgūdžius užmegzti

ryšius su socialiniais partneriais ir galimais darbdaviais. Partnerių atstovės iš Joniškio ir Panevėžio taip pat

gilinosi į sritis, kurios labiausiai aktualios jų darbo specifikoje. Užmegztas glaudus ryšys su partneriais

Islandijoje. Tiek vizito metu, tiek mokymų, kuriuos vedė atvykusios specialistės buvo vystomos ir kuriamos

naujų projektų idėjos, užuomazgos, dėl to jau šiuo metu laukiama atsakymų dėl naujų bendrų veiklų

patvirtinimo.

Galimybė organizuoti socialines akcijas, kurių metu siekėme atkreipti dėmesį į tam tikras problemas

prisidėjo prie organizacijos viešinimo ir tolerancijos skatinimo. Šių akcijų dėka daugiau nei 160 žmonių

susipažino su asmenimis turinčiais proto negalią ir pamatė pozityvius integracijos pavyzdžius. Patys

neįgalieji aktyviai dalyvavo, drąsiai bendravo ir pristatinėjo savo dirbinius. Buvo suburti savanoriai, kurie

geranoriškai padėjo ruoštis šventėms. Po pirmosios akcijos, kuri buvo organizuota Vilniaus „Vilnios“

mokykloje buvo įkurta integruota klasė, kurioje jau gali mokytis intelekto sutrikimų turintys vaikai. Akcija

„Mes norime būti reikalingi“ puikiai pasiekė savo tikslą – užmezgėme ir atnaujinome ryšius su kaimynais,

pavyko prisikviesti įmonių atstovus, kurie susipažino su mūsų įstaigos veikla ir išreiškė norą toliau

bendradarbiauti. Akcijos „Bendraukime“ tikslas buvo parodyti pozityvius asmenų turinčių intelekto

sutrikimų integracijos pavyzdžius, pristatyti bendravimo ypatumus ir neįgaliųjų gebėjimus. Dalyviai noriai

atliko užduotis, įsitraukė į veiklas ir taip mažino diskriminaciją ir stigmą proto negalią turinčių asmenų

atžvilgiu.

Vizitas Klaipėdoje ir vakarų Lietuvoje leido neįgaliesiems ir tėvams apžiūrėti, kokios paslaugos

teikiamos kitoje Lietuvos dalyje, susipažinti su neįgaliaisiais ir paslaugomis, kurios jiems teikiamos. Buvo

aptarta tolimesnis bendrijų bendradarbiavimas.

Projekto tikslas pasiektas, sustiprinta proto negalią turinčių asmenų atstovaujančios organizacijos savivalda

ir pagerintas narių interesų atstovavimas.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd