8-5-233-47-05, Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.     icon facebookicon googleplus icon lticon enicon ru icon neigalus

Projektai

Organizacija išsilaiko iš projektinės veiklos ir kiekvienais metais įgyvendina įvairius projektus.

Pastaruoju metu vykdomi sekantys projektai:

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas, kurio tikslas – mažinti socialinę atskirtį, gerinti socialinę integraciją sutrikusio intelekto ir kompleksinę negalią turinčių asmenų ir jų šeimų, teikiant nuolatinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas bendruomenėje, didinant savarankiškumą ir užimtumą, galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime. Vykdomos sekančios veiklos:

  • Socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, amatų mokymas, darbinių įgūdžių ugdymas suaugusiems asmenims Paslaugų šeimai tarnyboje (dienos metu nuo 8.00 iki 17.00)
  • Socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (po darbo nuo 17.00 iki 19.00)
  • Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas Savipagalbos grupių metu
  • Socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas neįgaliojo šeimoje (pagalbos į namus paslaugos)
  • Asmeninio asistento pagalba neįgaliesiems lankantis viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose
  • Darbo asistento pagalba neįgaliesiems ir jų šeimos nariams įsidarbinant
  • Meninių bei kitų gebėjimų lavinimas Paslaugų šeimai tarnyboje, (Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla nuomoja salę)

 


Įgyvendinti projektai:

Projektas – „Bendrijos „Vilniaus Viltis“organizacijos stiprinimas ir asmenų turinčių proto negalią interesų atstovavimas“ įgyvendintas iš 2009–2014 m. Europos Ekonominės Erdvės Finansinio Mechanizmo (toliau – EEEFM) NVO programos Lietuvoje fondo lėšų.  Dėka projekto turėjome galimybę padėti Bendrijos „Vilniaus Viltis“ nariams mokytis prisitaikyti prie iššūkių, tokių kaip vis daugėjančių elektroninių paslaugų (elektroninė bankininkystė, registracijos į poliklinikas, ligonines), platėjančio paslaugų teikimo spektro ir pan. Socialinio darbuotojo dėka buvo lankomos šeimos, kurios senai kreipėsi į bendriją, buvo suteikiamos informavimo, konsultavimo, mokymo kaip naudotis informacinėmis priemonėmis paslaugos.

Gyvenimo trukmės ilgėjimas leidžia neįgaliesiems daugiau išmokti ir įgyti daugiau įgūdžių, kuriuos jie gali pritaikyti darbinėje veikloje, tačiau įgūdžių pritaikymas yra tik viena iš įsidarbinimo proceso dalių. Pagrindinis neįgaliųjų integracijos į darbo rinką iššūkis yra įgyti darbo rinkai paklausią profesiją. Dirbant darbo tarpininkui su asmenimis, turinčiais proto negalią, pastebėta, kad jie nesugeba atstovauti savęs kaip darbuotojo. Organizacijos dėka, projekto laikotarpiu pavyko įdarbinti 11 proto negalią turinčių asmenų. Tai rezultatas sunkaus ir ilgo darbo, kai nuolat su jaunuoliais, turinčiais proto negalią, buvo kalbama apie įgūdžius, jie ugdomi, įvairiomis technikomis tikrinami jų gebėjimai ir kompetencijos reikalingos darbui. Buvo aiškinamasi kokį darbą jie norėtų ir galėtų dirbti. Nuolat dalyvaujama darbo biržos organizuojamuose susitikimuose ir vaikštoma į darbo vietas ir pokalbiams, lankomos įmonės, kurios sutikdavo pristatyti savo darbo pobūdį.

Siekiant atstovauti bendrijos narių interesus, vykdėme susitikimus, kurių pagrindinis tikslas buvo plėsti proto negalią turinčių asmenų įdarbinimo galimybes. Šių susitikimų metu užsimezgė glaudus ryšys su socialinių įmonių atstovais, kurie sutinka eiti į dialogą dėl intelekto sutrikimų turinčių asmenų įdarbinimo.

Kita opi problema, kurią projekto pagalba išsprendėme – tai informacijos apie Bendrijos „Vilniaus Viltis“ narius susisteminimas ir atnaujinimas. Kadangi bendrija vienija 1900 narių, vieni yra aktyviau įsitraukę į veiklas, tačiau yra sunkiai pasiekiamų narių, dėl to didelį informacijos kiekį suvaldyti yra sunku. Duomenys ilgą laiką buvo registruojami knygose, kurių būklė buvo labai prasta. Projekto pagalba buvo sukurta nauja duomenų bazė, kurioje patalpinta visa atnaujinta informacija apie neįgaliuosius ir jų šeimos narius. Nuo šiol darbuotojai gali lengviau surasti reikiamą kontaktą bei matyti paslaugų poreikį, pagal kurį ir kuriama paslaugų plėtra.

Projekto dėka organizacijos darbuotojai turėjo galimybę gilinti žinias ir įgūdžius, stiprinti kompetencijas, reikalingas tiesioginiame darbe su proto negalią turinčiais asmenimis, susiformavo tvirtesnė komanda, kuri turi įgūdžių ir gebėjimų atlikti ne tik pavestas užduotis, bet ir kurti, siūlyti ir organizuoti naujas veiklas. Organizacijos darbuotojų kompetencijos prasiplėtė nuo tiesioginio paslaugų teikimo iki neįgaliųjų interesų atstovavimo įvairiose srityse, institucijose, renginiuose, darbuotojai turi patirties ir gali dirbti kaip komanda.

Skiriant papildomą dėmesį ir lėšas organizacijos įvaizdžio ir matomumo stiprinimui, turėjome galimybę viešinti aktualias problemas, skleisti žinią apie žmones, kurie gyvena tarp mūsų ir kuriems reikia pagalbos. Sukurta nauja, interaktyvi svetainė, kuri atspindi pagrindines Bendrijos „Vilniaus Viltis“ veiklos kryptis. Joje aiškiai pristatyta kokias paslaugas bendrija teikia, talpinamos nuotraukos, straipsniai, paramos būdai, partneriai, rėmėjai ir t.t.. Taip pat veikia savanorių aktyvi anketa. Šioje skiltyje norintys savanoriauti asmenys pildo anketas, kurios automatiškai pasiekia bendrijos el. paštą. Naujų technologijų pagalba Bendrijos „Vilniaus Viltis“ internetinį puslapį yra rasti lengviau, aktyviai veikia ir Facebook paskyra.

Galimybė nuvykti ir susipažinti bei pamatyti kokios socialinės paslaugos teikiamos asmenims, turintiems intelekto sutrikimų Islandijoje, sustiprino mūsų atstovės darbo tarpininkės įgūdžius užmegzti ryšius su socialiniais partneriais ir galimais darbdaviais. Partnerių atstovės iš Joniškio ir Panevėžio taip pat gilinosi į sritis, kurios labiausiai aktualios jų darbo specifikoje. Užmegztas glaudus ryšys su partneriais Islandijoje. Tiek vizito metu, tiek mokymų, kuriuos vedė atvykusios specialistės buvo vystomos ir kuriamos naujų projektų idėjos, užuomazgos, dėl to jau šiuo metu laukiama atsakymų dėl naujų bendrų veiklų patvirtinimo.

Galimybė organizuoti socialines akcijas, kurių metu siekėme atkreipti dėmesį į tam tikras problemas prisidėjo prie organizacijos viešinimo ir tolerancijos skatinimo. Šių akcijų dėka daugiau nei 160 žmonių susipažino su asmenimis turinčiais proto negalią ir pamatė pozityvius integracijos pavyzdžius. Patys neįgalieji aktyviai dalyvavo, drąsiai bendravo ir pristatinėjo savo dirbinius. Buvo suburti savanoriai, kurie geranoriškai padėjo ruoštis šventėms.

Projekto tikslas pasiektas, sustiprinta proto negalią turinčių asmenų atstovaujančios organizacijos savivalda ir pagerintas narių interesų atstovavimas.

Projektas sutrikusio intelekto vaikų vasaros poilsio stovykla „VILTIES ANGELAS“, kurio tikslas - organizuoti sutrikusio intelekto vaikų poilsį liepos ir rugpjūčio mėnesiais, įtvirtinti įgytus ir mokyti naujų įgūdžių bei kompetencijų, gerinti vaikų ir jų šeimų gyvenimo kokybę.
Projektas vykdytas bendradarbiaujant su Vilniaus specialiąja mokykla – daugiafunkciniu centru „Viltis", VšĮ „Vilties Akimirka“, Vilniaus vaikų ir jaunimo pensionu, mokyklomis, vaikų tėvais. Projekto metu vaikai buvo mokomi naujų socialinių įgūdžių, bendravimo įgūdžių, lavinama meninė saviraiška, stiprinama fizinė sveikata. Vaikų tėvai turėjo galimybę dirbti nejausdami įtampos, žinodami, kad jų vaikai yra saugūs, prižiūrimi specialistų.

Projektas „SUTEIK MAN VILTĮ“. Projekto pagrindinis tikslas - socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką. Projekte dalyvavo dvi pagrindinės tikslinės grupės - tai neįgalieji - sutrikusio intelekto asmenys bei moterys, kurios po ilgesnės pertraukos bando vėl grįžti į darbo rinką.

Norint padidinti dalyvių patrauklumą darbo rinkoje, padidinti jų galimybes įsidarbinti, buvo vykdomi dalyvių bendrųjų įgūdžių mokymai. Visiems 99 dalyviams organizuojami mokymai, skirti suteikti konkrečių, praktinių žinių ir praktinių įgūdžių ieškant darbo, pristatant save darbdaviui ir pan.

Nevyriausybinė organizacija, norėdama pasiekti užsibrėžtus tikslus, dirbo įvairiose srityse, bendravo ir bendradarbiavo su skirtingais partneriais, organizacijomis. Organizacija turi didelę patirtį ir projektų įgyvendinimo gebėjimus bei administracinius pajėgumus.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd